Lehké opevnění vzor 37Objekty vz. 37 tvořily oproti vz.36 souvislé linie, někde i ve více než dvou sledech. Střílely především bočně, někdy i kose a čelně.V 1. sledu se nacházely výlučně objekty "A" a "D" pálící bočně. V dalších sledech se objevovaly i typy "B","C","E" určené především pro palbu čelní. Objekty prvního sledu kladly hlavní odpor, boční palby zasahovaly 500-600 metrů před linii. Druhý sled byl posilový a byl od prvního vzdálen 100- 600 metrů.

Zcela jiné určení měly objekty typu "F","G", které sloužíly jako palebné postavení pro protitankový kanón. Objekt "G" byl postaven pouze 1 v zesíleném provedení (mezi objekty TO OP-11 a OP-12), objekt "F" postaven nebyl. Celkem existovalo asi 44 modifikací.

Základní typy:

Odolnost:

Varianty:

stranově převrácené, výškově lomené, šikmé, zesílené, částečně zesílené, zeslabené, částečně zeslabené, s různými sklony střílen, se vstupem tunelem, zákopem, pod střílnou, objekty vestavěné pod silnici, do železničního náspu, do zámku, do vážního domku, do pilíře mostu, do mlýna, do sklepa(pouze plán), objekty dvoupatrové či třístřílnové a kombinace těchto variant.

Sklonitost:

Při rozdílu výšek terénu v místě střílen u typu A do 40 cm zůstával objekt rovný, při rozdílu do 100 cm byl zešikmen o 50 cm a při rozdílu do 150 cm byl výškově lomen tak, že střelecké místnosti byly výškově přesazeny o 1 m a byly spojeny schůdky.

Typ A zešikmený

Typ A výškově lomený

Při sklonitosti nad 150 cm byla pevnůstka rozdělena na dva objekty typu D. Objekty typu B byly při rozdílu výšek do 100 cm stavěny jako rovné, při rozdílu do 150 cm jako lomené a při vyšší sklonitosti byly rozděleny na 2 objekty typu D a E.

Výzbroj:

LK vz.26,TK vz.37, a vyjímečně TK vz.24. U některých se počítalo s PT puškou. Zbraně byly vybaveny zařízením pro nepřímou palbu, které se skládalo z panoramatické mapy a ukazatele namíření zbraně. Tento ukazatel vždy ukazoval na mapce místo, kam byla namířena zbraň. Nejbližší okolí bylo chráněno granátovým skluzem, vchod zvláštní střílnou s pistolí či samopalem. Hlavní střílny měly odměr 60 stupňů.

Exteriér:

Před čelní stěnou měly LO kamenný zához 1-1.5m krytý zeminou a včetně stropu zatravněný. Objekt byl takto maskován; neporostlé stěny se natíraly maskovacím nátěrem. Někdy byly maskovány jako stoh slámy, chata či kůlna.

Vchod:

První překážku tvoří mříž, která je zvenku chráněna granátovým skluzem a zevnitř střílnou, a po zalomení chodbičky následují ocelová dvířka s pomocnou střílnou.

Vybavení:


Do konce roku 1938 bylo vybudováno 9.148 objektů vz.37. Pevnost betonu u všech byla předepsána - 450kg/cm2.Objekty tohoto typu měly odolat nárazům dělostřeleckých granátů do ráže 105mm i při několika zásazích do 1 místa. U zesílených objektů byla osádka chráněna před účinky granátů až do ráže 150 mm. Hustota se dle konfigurace terénu pohybovala 2-14 objektů/km.

LO vz.37 (typ A) v oblasti JM

Lehké opevnění mělo být doplněno:

  1. Protitankové kanónové objekty. První verze typ "F" a "G" vystřídaly typy K1-K5. Byl postaven pouze 1 cvičný (prototypový) objekt typu "K" u Milovic.
  2. Pracovní úkryty. Postaveny pouze 4 na předmostí Bratislavy. Později začleněny do systému TO.
  3. Samostatné objekty pro pozorování. Žádný nebyl postaven. Linie LO byly stavěny podél celé hranice i v několika vnitrozemských postaveních. V místech, kde bylo budováno TO, byly objekty LO situovány za něj, jen vyjímečně před něj.


TOPlist Seznam Domeny a WebHosting jiz od 100,-Kc Č.Třebová

© Marek Stránský, 1995-2006
Poslední úpravy: 25.04.2006
Hlavní stránka Československého opevnění
Moje domovská stránka