PŘEHLED POUŽÍVANÝCH ZKRATEK,KÓDŮ ŘOP A FIREMNÍCH ZNAČEK

ZBRANĚ:

TYP ZBRANĚ

KÓD ŘOP

FIREMNÍ KÓD

VÝKRESOVÁ ZNAČKA

Lehký kulomet vz.26

N

ZB-26

lk

Těžký kulomet vz.37,(35)

D

ZB-37,(ZB-35)

k

Těžký kulomet vz.37 dvojče

M

2ZB-37

2k

Protitankový kanon vz.36 ráže 4,7cm

Q

A6

d4

PTK vz.36 ráže 4,7cm a TK vz.37

L1

A6,ZB-37

d4-k

Protitankový kanon ráže 3,7cm

Q2

A10

d3

PTK ráže 3,7cm a TK vz.37

L2

A10,ZB-37

d3-k

Kanon ráže 8cm

X

E5

d8

Houfnice vz.38 ráže 10cm

Y

F3

d10

Minomet 5cm - (do zvonu)

U

B10

m5

Minomet 9cm

G

B7

m9

Minomet 12cm - (dvojče)

B12

m12

Protitanková automatická zbraň

V

Kasemata pěchotního srubu

CE

Kasemata dělostřeleckého srubu

EC

Kulometná otočná věž

OR

Dělová otočná a výsuvná věž

RO

Pěchotní nebo pozorovací zvon

AJ

Zlk,Zk,ZP

Kopule solo,nebo dvojče

JA

Kk,K2k,KD,KM

Houfnice vz.38 ve věži

Y-RO

F3V

V2d10

Houfnice vz.38 v kasematě

Y-EC

F3

d10

Kanon 8cm ve věži

X-RO

E5V

V2d8

Kanon 8cm v kasematě

X-EC

E5

d8

Minomet 5cm ve zvonu

U-AJ

B10

Zm5

Minomet 9cm v kasematě

G-CE

B7

m9

Minomet 9cm ve věži (dvojče)

G-RO

B7V

V2m9

Minomet 12 cm ve věži (dvojče)

G-RO

B12

K2m12

LAFETY A DOPLŇKY ZBRANÍ:

Zkratky

 

 

Popis příslušného zařízení , vybavení a výzbroje

ŘOP

lehkých a těžkých objektů opevnění

DZ - 2

Lafeta pro TK solo pod betonem

DZ - 3

Střílna vchodová pro objekty TO

DZ - 4

Lafeta pro dvojče TK vz.37 pod betonem

DZ - 5

Vnitřní zařízení do zvonu pro lk vz.26

DZ - 6

Lafeta pro TK vz.37 solo do zvonu a kopule

DZ - 10

Závěra průzorová s proměnným otvorem

DZ - 11

Závěra kruhová se sklem

DZ - 13

Granátový skluz

DZ - 16

Lafeta pro lk vz.26 do zvonu

DZ - 17

Závěra průzorová obdélná se sklem

DZ - 18

Střílna vchodová pro LO

DZ - 19

Univerzální kulometná lafeta pro LO vz.37

DZ - 20

Lafeta pro dvojče TK vz.37 ve věži OR

DZ - 22

Upevnění záměrného dalekohledu vz.36

DZ - 23

Stojan dělostř.perisk.dalekohl.10/6 vz.38

DZ - 25

Závěs zrcátkového periskopu pro LO 37

DZ - 27

Lafeta pro lk vz.26 pod beton TO

DZ - 28

Lafeta pro dvojče TK vz.37 do kopule

DZ - 31

Zátka pro periskop

DZ - 33

Vnitřní zařízení do zvonu a kopule TK

DZ - 34

Vnitřní zařízení do kopule pro dvojče TK

DZ - 35

Závěra průzorová s proměnným otvorem

DZ - 36

Stolek na výměnu hlavní

ZKRATKY TYPŮ TĚŽKÝCH OBJEKTŮ:

Zkratky

Popis použitých a plánovaných objektů TO

PSO

Pěchotní srub dvoukřídlý (oboukřídlý)

SJP

Pěchotní srub jednokřídlý pravý

SJL

Pěchotní srub jednokřídlý levý

TSO

Tvrzový pěchotní srub dvoukřídlý

TJP

Tvrzový pěchotní srub jednokřídlý pravý

TJL

Tvrzový pěchotní srub jednokřídlý levý

TV

Tvrzový vchodový objekt

TKP

Tvrzový dělostřelecký kasematový srub pravý

TKL

Tvrzový dělostřelecký kasematový srub levý

TDV

Tvrzová otočná a výsuvná dělová věž

TMV

Tvrzová otočná minometná věž

TDP

Tvrzová dělostřelecká pozorovatelna

SDP

Mezilehlá dělostřelecká pozorovatelna

IDK

Izolovaný dělostřelecký kasematový srub

ISM

Izolovaný minometný srub

IMV

Izolovaná minometná věž

IDV

Izolovaná otočná a výsuvná dělová věž

VS

Velitelské stanoviště

KO

Kabelový oblekt - studna

Vysvětlivky názvosloví:

-Jednostranný srub&9;zbraně objektu působí pouze na jednu stranu - v tabulce nerozlišovaný

-Oboustranný srub&9;zbraně objektu působí na obě boční strany - v tabulce nerozlišovaný

-Jednokřídlý srub&9;objekt má jedno křídlo se zbraněmi pod betonem,kasematu

-Dvoukřídlý srub&9;objekt má dvě křídla se zbraněmi pod betonem,kasematy

-Pěchotní srub&9;objekt mezilehlý s jedním,nebo žádným podzemním patrem (mezipatrem)

-Tvrzový srub&9;objekt je součástí tvrze,spojený podzemní chodbou s komplexem tvrze

-Vchodový srub&9;objekt speciálně pro zásobování tvrze z týlu vybavený vjezdem

-Dělostřelecká kasemata pravá&9;střílny objektu působí vpravo

-Dělostřelecká kasemata levá&9;střílny objektu působí vlevo

-Pozorovatelny&9;zbraně objektu slouží pouze k jeho ochraně

-Izolovaný dělotřelecký srub&9;speciální objekt se třemi patry - v plánu - nepostavený

-Izolovaný minometný srub&9;speciální objekt pro dva minomety G,dvoupatrový - v plánu - nepostavený

-Izolované věže&9;pouze plánované pro dělostřeleckou střelnici ORLÍK

-Velitelské stanoviště&9;speciální objekt,zbraně pouze pro vlastní ochranu - v plánu - nepostavený

-Kabelové studny&9;speciální objekty pro kabeláž

PŘEHLED HODNOT PALEBNÝCH VĚJÍŘŮ V TĚŽKÝCH OBJEKTECH.

NÁZVOSLOVÍ:

ODMĚR:maximální horizontální rozevření palebného vějíře

NÁMĚR:maximální vertikální rozevření palebného vějíře - Elevace:rozevření od horizontílní osy vzhůru - značka +

&9; Deprese:rozevření od horizontální osy dolů - značka -

ELEVACE:udává se v úhlových stupních

DEPRESE:udává se v úhlových stupních,nebo podílem odvěsen (tg)

POUŽÍVANÉ HODNOTY PALEBNÝCH VĚJÍŘŮ.

ZBRANĚ POD PANCÍŘEM

PANCÉŘOVÉ PEVNÉ ZVONY:

&9;

Druh pancíře

Elevace

Deprese

Odolnost

Zvon AJ

Odměr konstantní 60°

Zbraň N a D

základní.......+15°

speciální......+18°-+22°

základní.......1:3 a 1:5

speciální.......1:2 a 30°

1:5.................11°20´

1:3................18°20´

1:2.................26°30´

Arabská 1...........1

2............2

Římská I...........M

II..........S

III.........V

VI.........W

Používaná zkratka ŘOP

Vysvětlení jednotlivých položek

AJ VN3 15°

Zvon pěchotní,třída odolnosti III,zbraň lk vz.26, počet střílen 3,elevace 15°.

ZN3

Zvon pěchotní,zbraň lk vz.26,deprese 1:3.

ZN2 4

Zvon pěchotní,zbraň lk.vz.26,deprese 1:2,počet střílen 4

AJ SD4 15°

Zvon pěchotní,třída odolnosti II.,zbraň TK vz.37,počet střílen 4,elevace 15°.

ZD5

Zvon pěchotní,zbraň TK vz.37,deprese 1:5.

ZD3 3

Zvon pěchotní,zbraň TK vz.37,deprese 1:3,počet střílen 3.

AJ VP3

Zvon pozorovací,třída odolnosti III,počet průzorů 3.

ZP2

Zvon pozorovací,počet průzorů 2

Zbraň U

minomet ráže5cm

Náměr+30°konstantní

Odměr 2x30°

Plánováno použití jako

doplňkové zbraně ve zvonech

&9;

PANCÉŘOVÉ PEVNÉ KOPULE:

Druh pancíře

Elevace

Deprese

Odolnost

Kopule JA

Zbraň M a D

Odměr KM.....45°

Odměr KD.....23°+31°=54°

základní.......+18°

základní.......1:3 a 1:5

speciální.......1:2 a 30°

1:5.................11°20´

1:3................18°20´

1:2.................26°30´

Arabská 1...........1

2............2

Římská I...........M

II..........S

III.........V

VI.........W

Používaná zkratka ŘOP

Vysvětlení jednotlivých položek

JA WM1 18°

Kopule,třída odolnosti 4, zbraň dvojče TK vz.37,počet střílen1,elevace 18°.

KM3

Kopule,zbraň dvojče TK vz.37,deprese 1:3.

JA VD2 18°

Kopule,třída odolnosti 3,zbraň solo TK vz.37,počet střílen 2,elevace 18°.

KD5

Kopule,zbraň TK vz.37 solo,deprese 1:5.

PANCÉŘOVÉ OTOČNÉ VĚŽE:&9;

&9;

TYP VĚŽE

ZBRAŇ

Odměr

Elevace

Deprese

Otočná kulometná věž OR - M

Dvojče TK vz.37 - M

360°,(jemná korekce 5°.)

+25°

-15°

Otočná a výsuvná dělová věž RO - 2Y

Dvojče houfnic vz.38 - Y

360°

+38°

-10°

Otočná minometná věž RO - G *

Dvojče minometů vz.38 - G

   

-

Otočná minometná věž JA - G

Dvojče minometů ráže 12cm

360°

56°- 85°

-

*Původně plánovaná věž G,byla v roce 1938 nahrazena typem B-12,který byl vlastně kopulí

ZBRANĚ POD BETONEM

Zbraně pod betonem

Odměr

Elevace

Deprese

Střílny pro lehký kulomet vz.26 - N

2x22,5°=45°.

+10°,+15°,+18°.

-10°,-20°,-30°.

Příklad označení střílen

Výklad označení střílny

10/20 200RN 80

elevace 10°,deprese 20°,číslo střílny 200,Ženijní skupinové velitelství R-Rokytnice,zbraň lk vz.26 - N číslo objektu 80.

10/30 634KN 36

elevace 10°,deprese 30°,číslo střílny 634,Ženijní skupinové velitelství K -Králíky,zbraň lk vz.26 - N, číslo objektu 36.

Střílny pro těžký kulomet vz.37 solo - D

2x22,5°=45°

+15°,+18°

-10°,-20°

15/10 70RD 82

elevace 15°,deprese 10°,číslo střílny 70,Ženijní skupinové velitelstvíN-Náchod,zbraň TK vz.37 - Dčíslo objektu 82.

18/20 93ND 91

elevace 18°,deprese 20°,číslo střílny 93,Ženijní skupinové velitelství N -Náchod,zbraň TK vz.37 - Dčíslo objektu 91.

Střílny pro těžký kulomet vz.37 dvojče - M

2x22,5°=45°.

+15°,+18°.

-10°,20°.

15/10 113RM 88

elevace 15°,deprese 10°,číslo střílny 113, Ženijní skupinové velitelství R - Rokytnice, zbraň dvojče TK vz.37 - M, číslo objektu 88.

18/20 151TM 72

-elevace 18°,deprese 20°,číslo střílny 151,Ženijní skupinové velitelství T - Trutnov,zbraň dvojče TK vz.37 - M, číslo objektu 72

Střílna pro protitankový kanon vz.36 - L1 (Q)

2x22,5°=45°

+12°.

-15°,-18°.

12/18 45K1L 35

elevace 12°,deprese 18°,číslo střílny 45,Ženijní skupinové velitelství K-Králíky,zbraň PTK vz.36 -L1 číslo objektu 35.

Střílna pro houfnici vz.38 - Y

2x22,5°=45°, 2x30°=60° **

-elevace +38°.

-deprese -10°.

38/10 5RY 79

elevace 38°,deprese 10°,číslo střílny 5,Ženijní skupinové velitelství R - Rokytnice,zbraň Houfnice vz.38 - Y, číslo objektu 79

Srřílna pro minomet vz.38 - G

2x22,5°=45°

+45°konstantní

---

**Tato hodnota odměru byla zavedena v roce 1938,odeslány byly pouze tři kusy

ZKRATKY ŽENIJNÍCH SKUPINOVÝCH VELITELSTVÍ

Číslo

Stanoviště velitelstí Ženijního

Zkratky

Vysvětlivky zkratek jednotlivých

ŽSV.

skupinového velitelství

objektů TO

podúseků TO

ŽSV I.

Staré Město pod Sněžníkem

StM

Staré Město pod Sněžníkem

Do

Domašov

K

Králíky

ŽSV II.

Hlučín

MO

Moravská Ostrava

ŽSV III.

Králíky

K

Králíky

ŽSV IV.

Opava

OP

Opava

ŽSV V.

Náchod

N

Náchod

T

Trutnov

MD

Malá Deštná

ŽSV VI.

Trutnov

T

Trutnov

KrK-K

Krkonoše

ŽSV VII.

Liberec

Li

Liberec

KrK-K

Krkonoše

ŽSV VIII.

A.Most

B.Deštné v Orlických horách

ŽSV IX.

A.Domažlice

B.Maršov

ŽSV X.

Rokytnice v Orlických horách

R

Rokytnice

ŽSV XI.

Hrušovany nad Jevišovkou

MJ

Morava jih

DM

Dolní Morava

HD

Horní Dyje

ŽS 1

Parkáň

Bj

ŽS 21

Bratislava

B

Bratislava

Ko

Komárno