Seznam literatury týkající se československého předválečného opevnění 1935 - 1938

Autor

Publikace

Vydáno

Aron L.

Československé opevnění 1935 - 1938

okr. Muzeum Náchod 1989

Bartoš J.

Boj o hranici v roce 1938 na severní Moravě

IN: Sborník: Severní Morava č.23/1972

Bejbl J.

Než započne válka. Ochrana hranic a vnitrozemí

Praha 1935

Bílek J.

Československé pohraniční opevnění v letech 1935 - 1938

In: Rigorosní práce na FF UK Praha 1975

Bílek J.

Evropská stálá opevnění 1918 - 1945

okr. Muzeum Náchod 1988

Bochenek R.

Od palisád k podzemním pevnostem

z polského originálu; Praha 1972

Chvojka C.

Betonová hranice

In: Vojenská technika roč. III/1966 č.9

Durdík J., Holub O., Karlický V., Němeček V., Sáda M.

Československá zbrojní výroba 1918 - 1939

Praha 1966

Durčák J.

Pancéřové zvony, kopule a věže

In: Průvodce opevněním na severní Moravě; Muzeum revolučních bojů a osvobození, Ostrava 1986

Durčák J.

Výroba a montáž pancéřových zvonů a kopulí čs. předválečného opevnění.

In: Sborník Muzea revolučních bojů a osvobození v Ostravě, č.5/1; Ostrava 1988

Dvořák J.

Československá armáda 1918 - 1939

In: Federální ministerstvo obrany 1991

Čejka E.

Hrozby a nadějě

Praha 1980

Čermák V.

Studie o obraně státní hranice

In: Vojenské rozhledy roč. 14/1934

Fencl J.

Čs. kulomet ZB vz. 37

In: Atom 1979 č. 3

Fencl J.

Lehký kulomet vz. 26

In: Atom 1979 č. 2

Fetka J.

Bojová sestava 2. armády v obraně severní Moravy před ústupem od hranic v říjnu 1938

In: Sborník: Severní Morava sv. 30/1975; Šumperk 1975

Fetka J.

Ochrana hranic západních Čech ve třicátých letech

In: Sborník: Minulosti západočeského kraje sv. VIII - 1971

Fetka J.

Organizace obrany hranic jižní Moravy ve třicátých letech

In: Jižní Morava - vlastivědný sborník č. 8/1972

Fetka J.

Organizace obrany hranic severní Moravy ve třicátých letech

In: Sborník: Severní morava sv. 21/1971

Holub O.

A věže mlčí

Pressfoto; Praha 1973

Holub O.

Krkonošská opevnění

In: Krkonoše 1978 č. 8

Holub O.

Na hranicích před třiceti lety

In: Vojenská technika č. 10/1968

Holub O.

Odhodlání a zrada na Kladském pomezí v letech 1938 - 1939

Česká Skalice 1969

Holub O.

Rovnice řešená zradou

In: Vojenská technika 1967 / 9

Holub O.

Tajemný Stachelberg

In: Krkonoše 1978 č. 12

Holub O.

Tajemství mlčících veží

In: československý voják 1970 č. 16, 17, 18, 19

Holub O.

Třicátá pátá hraniční oblast

Kruh; hradec Králové 1983

Holub O.

Vojenskopolitická situace v Krkonoší a jejich podhůří 1938

Východočeské nakladatelství Hradec Králové; 1966

Holub O.

Zbraně v opevnění I, II

In: Atom 1973 č. 9, 10

Holub O.

Zrazené pevnosti

Praha 1983

Holub O., Kaplan V.

Opevnění na Náchodsku 1935 - 1938

okr. Muzeum Náchod 1986

Honzík, Mahler, Broft

Zněl zrady zvon

Naše vojsko 1988

Hubálek J.

Maginotova linie

In: Atom 1971 č. 3

Hubálek J.

Opevnění státní hranice v oblasti orlických hor

MNV Rokytnice v Orlických horách 1974

John M.

Drahé památníky

In: Atom 1978 č. 10

John M.

Čs. 10,5 cm kasematní houfnice vz. 38

In: Atom 1980 č. 8

John M.

Čs. protitankové pušky z roku 1938

In: Atom 1979 č. 10

John M.

Odhodlání a zrada

In: Atom 1973 č. 3

John M.

Otočná dělová věž ŠkodaF3V

In: Atom 1977 č. 2

John M.

Pancéřové věže

In: Atom 1974 č. 9

John M.

Pevnostní minomet Škoda B7

In: Atom 1980 č. 11

John M.

Pevnostní otočná kulometná věž

In: Atom 1976 č. 6

John M.

Pevnostní PTK

In: Atom 1975 č. 10

John M.

Pevnůstky LO vz. 37

In: Atom 1978 č. 8

John M.

Pevnůstky vz. 36

In: Atom 1978 č. 7

John M.

Překážky předválečného čs. opevnění

In: Atom 1979 č. 10

John M.

Pomníky zrady

In: Signál 1968 / 14

John M.

Protitankové překážky předválečného čs. opevnění

In: Atom 1979 č. 11

John M.

Výzbroj a vybavení pevnůstek LO

In: Atom 1978 č. 9

Kaplan V.

Dělostřelecká tvrz Dobrošov

okr. Muzeum Náchod 1982

okr. Muzeum Náchod 1987

Kaplan V.

Evropská stálá opevnění mezi dvěma světovými válkami

okr. Muzeum Náchod 1984

Kaplan V.

Pevnost Dobrošov

Hradec Králové1983; druhé vydání

Kaplan V.

Pevnost Dobrošov

okr. Muzeum Náchod 1989

Kaplan V., Brož J.

Opevnění na Náchodsku - skutečnosti a vzpomínky

okr. Muzeum Náchod 1988

Karlický V.

Dělostřelectvo tvrzí na Náchodsku a Trutnovsku - jeho výstavba a předpokládaná úloha

In: Sborník: Náchodsko od minulosti k dnešku. sv. 2; okr. Muzeum Náchod 1987

Karlický V.

Československé dělostřelecké zbraně

Naše vojsko, Praha 1975

Karlický V., Kaplan V.

Zbraně na obranu republiky 1938

okr. Muzeum Náchod 1982

Klimeš J.

Názvy československých pevnostních objektů vybudovaných v letech 1936 - 1938

In: Zpravodaj místopisné komise ČSAV 12 1971 č. 1-2

Kolektiv autorů

Vojenské dějiny Ćeskoslovenska (1918 - 1939) III. díl

Naše vojsko, Praha 1987

Krejčík R.

Pevnosti bez mužů

In: Československý voják 1961 č. 20

Matouš V.

Situace v Orlických horách a Stráž obrany státu v letech 1936 - 1939

In: Orlické hory a Podorlicko č. 2; Rychnov nad Kněžnou 1969

Melichar V.

Kdo zradil

In: Vojenská technika 1965 / 3

Melichar V.

Některé otázky obrany ČSR v roce 1938

In: Čs. časopis historický 1974 / 3

Měřínský

Konstrukce objektů těžkého opevnění

In: Atom 1988 č. 7

Nádeník O., Kaplan V.

Pevnost dobrošov. Průvodce pohraničním opevněním

okr. Muzeum Náchod 1972

Nesvadba F.

K problematice bojeschopnosti a obranyschopnosti čsR v letech 1938

In: Studie k československým vojenským dějinám; Vojenský historický ústav, Praha 1980

Nesvadba F.

Proč nazahřměla děla

Naše vojsko; Praha 1986

Povolný V.

Moderní opevňování hranic

In: Branná politika 1938 č. 4, 5, 6, 7, 8

Ráboň M, Svoboda T.

Československá stálá opevnění z let 1935 - 1938. K 50. výročí mnichovského diktátu

Práce SVOČ - 1. místo v roce 1988

Ráboň M.

Dělostřelecká tvrz Hůrka

In: Atom 1991 č. 10

Ráboň M.

Muzea z betonu a pancířů

In: Atom 1991 č. 9

Ráboň M.

Obří tvrze

In: Atom 1990 č. 7

Ráboň M., Prášil M.

Pancéřové kopule a zvony

In:Atom 1989 č. 3

Ráboň M., Svoboda T.

Průvodce tvrzí Bouda

Společnost přátel čs. opevnění; Brno 1991

Ráboň M., Svoboda T.

Tvrz Bouda.

Společnost přátel čs. opevnění; Brno 1990

Rýzner F.

Obrana československé republiky v období Mnichova

In: Historie a vojenství 1956 č. 4

Šáda M.

Čs. ruční palné zbraně a kulomety

Naše vojsko, Praha 1971

Sander R.

Organizační a dislokační vývoj čs. armády v letech 1918 - 1939

Sborník archivních prací, roč. XXXV č. 1, Praha 1986

Šmíd J.

Vývoj stálého opevnění

In: Historie a vojenství 1955 č. 4

Tomášek D.

Deník druhé republiky

Naše vojsko - ČSPB, Praha 1988

Vondrovský I.

K zatarasování komunikací v letech 1936 - 1938 v oblasti II. sboru

In: Sborník: Náchodsko od minulosti k dnešku; sv. 1.; okr. Muzeum Náchod 1985

Wehrmacht

Denkschrift uber die tschechoslowakie Landesbefestigung

Berlín 1941

 

Pozn. Seznam literatury týkajíce se pohraničního opevnění ČSR obsahuje odkazy na literaturu piblikovanou do roku 1991.