Hlavní stránka
československého opevnění 1935-1938Kapitoly umístěné zde:

Odkazy jinam:

Diskusní fóra

Všeobecné stránky

Regionálně zaměřené stránky

Časopisy, nakladatelství, kluby

Ke stažení:


Některé z fotografií a nákresů použitých na těchto stránkách pocházejí z knihy Československá zeď a časpoisu ABC.


Objekt OP-27 Paletovo pole na Opavsku

Motto:
"...už jen z hlediska přežití je lepší bojovat a být poražen, než se vzdát bez boje."
"Abyste mohli přežít, musíte často bojovat; a bojujete-li, musíte se zašpinit. Válka je zlo, a často to menší zlo. Ti, kdo meč zvednou, také mečem hynou - a ti, kdo meč nezvednou, zajdou na páchnoucí nemoce."
George Orwell - Ohlédnutí za Španělskou válkou, 1943

Stručný úvod:

V původních představách mělo být ČSPO tvořeno jen těžkými objekty a tvrzemi. Velmi dlouhá hranice s potenciálními nepřáteli však rozhodla společně s náročností na finanční prostředky, stavební kapacity a čas o tom, že se od roku 1936 rozbíhá vedle objektů těžkého opevnění i stavba objektů lehkých - LO vz.36. Objekty vz.36 měly prozatímně chránit hranice a přehrazovat nástupní směry nepřítele do té doby, než se podaří postavit opevnění težká.
V roce 1937, schválením třetího, konečného programu opevňovacích prací, tzv. Husárkova programu, bylo definitivně rozhodnuto, že těžká opevnění budou budována jen v nejdůležitějších a pro naši obranu v nejnebezpečnějších úsecích hranice. Zbývající části pohraničí, případně málo průchodné nebo těžké horské úseky, mělo dostatečně chránit lehké opevnění nového typu - LO vz.37. Celkem mělo být vybudováno téměř 16000 objektů LO vz.37 a 1276 objektů TO různých typů.
Po záboru Rakouska v březnu 1938 došlo k dalším úpravám v opevňovacích záměrěch. Velké množství stavebních kapacit se urychleně přesunulo na ohroženou jižní hranici, do té doby opevňovanou jen lehkými objekty vz.36 a 37. V tomto rovinatém úseku strategické duležitosti měla oproti původním plánům v extrémně krátké době vyrůst mohutná linie těžkých objektů (45 pěchotních srubů, 9 izolovaných dělostřeleckých srubů a 5 izolovaných minometných bloků).

skutečný stav v září 1938

plánovaný stav v roce 1949

Těžké a lehké opevnění se lišilo nejen po stavební stránce, ale především svým určením. Lehké opevnění mělo ztížit postup nepřítele a usnadnit obranu jednotkám polní armády v ústupovém boji. Konstrukce objektů lehkého opevnění byla jednoduchá a nepočítala s týlovými prostory, potřebnými pro delší boj. Těžké opevnění mělo postup nepřítele na delší dobu zastavit. Mělo být trvale obsazeno stálou posádkou a v případě boje muselo samostatně vzdorovat delší dobu. Proto bylo vybaveno rozsáhlými týlovými prostory se složitým technickým vybavením, které mělo usnadnit dlouhodobý odpor.
"...příští generace nás odsoudí, že jsme bez obrany vydali naše kraje. V čem má národ vidět sílu, v co má věřit, když jsme mu vzali armádu, která bez výstřelu opouští své pozice. K zbabělosti cizí připojujeme zbabělost vlastní. Je pravda, že jiní zradili nás, ale my zrazujeme sami sebe..." (Dr.L.Rašín v polemice s E.Benešem, 30.9.1938)


TOPlist Seznam Domeny a WebHosting jiz od 100,-Kc Č.Třebová

© Marek Stránský, 1995-2006
Poslední úpravy: 25.04.2006
Hlavní stránka Československého opevnění
Moje domovská stránka